Specialist in schoorsteen renovaties

Specialist in schoorsteen renovaties

Schoorsteen renovatie

Schoorsteen renovatie

Merk je dat er problemen zijn op je dak zoals een beschadiging of een schoorsteen lekkage? Dan is een dak renovatie een goede oplossing. Met een dak renovatie kun je lekkage voorkomen en problemen op tijd opmerken en repareren.

Loodrenovatie schoorsteen

Loodrenovatie schoorsteen

Omdat loodslabben aan uw woning en schoorsteen zorgen voor de waterafdichting is het van belang dat er geen scheuren of gaten in het lood zitten. Dit kan namelijk als gevolg hebben dat men lekkage krijgt. Dit is een veel voorkomend probleem bij schoorstenen op het dakvlak. Om dit probleem op te lossen, zal men een gerichte reparatie moeten uitvoeren of het lood geheel vernieuwen. Bij het aanbrengen van nieuw lood zijn meerdere aandachtspunten van belang: Hoe lang moet het lood zijn, ivm het optrekkende vocht of eventuele verzadiging van de steen. Hoe dik moet het lood zijn, bij krimpen of uitzetting kunnen krachten vrijkomen die opgevangen dienen te worden. Bij loodreparatie zal dan ook gekeken moeten worden naar de omvang van de aantasting.

Plateau schoorsteen

Plateau schoorsteen

Door temperatuurwisselingen van koud naar warm (en andersom) kunnen schoorsteenplateaus gaan scheuren. Dit komt door het uitzetten en weer inkrimpen van de schoorsteen. Vaak leidt dit tot lekkages met alle gevolgen van dien. Door dit te laten controleren en wanneer nodig is te repareren, kan dit voorkomen worden.

Impregnatie

Impregnatie

In het najaar, als langdurige slagregen onze gevels en schoorstenen teisteren, krijgen we te maken met zakwater dat vroeg of laat zijn sporen nalaat. Er is een goedkope en afdoende manier om dat te voorkomen: impregneren.

Bakstenen en betonnen muren blijven in betere conditie wanneer verontreiniging geen kans krijgt om in de poreuze ondergrond te dringen. Daardoor kunnen een aantal bekende gebreken worden voorkomen:

  • Schimmeloverlast aan de binnenzijde, door het doorslaan van de gevel of schoorsteen.
  • Witte vlekken door zoutuitslag.
  • Vorstschade: een poreuze gevel of schoorsteen neemt meer water op en bevroren water zorgt voor het scheuren of afbrokkelen van de stenen.
  • Hardnekkige mos- en algenvorming.

Het is dus van groot belang om een gevel of schoorsteen te impregneren. De gevel of schoorsteen zal dan geen water meer opnemen maar kan wel nog ademen.

Schoorsteenkappen

Schoorsteenkappen

Een schoorsteenkap gebruikt de kracht van de wind voor een positieve opwaartse trek. Zo worden rook en gassen uit het rookkanaal getrokken en komt het niet in de huiskamer terecht, waar het voor overlast en vlekken zou kunnen zorgen. Een schoorsteenkap weerhoudt vogels ervan een nestje te bouwen op de schoorsteen. Deze en andere soorten obstakels in het kanaal kunnen leiden tot verstoppingen met alle gevolgen van dien.

Bovendien reduceert een schoorsteenkap regeninslag, wat kan leiden tot roetplekken en vlekken op de muren, tot het minimum. Die bescherming biedt de kap ook als het vuur niet brandt.

Het is daarom belangrijk om uw kanaal te laten inspecteren en goed af te dichten zodat deze problemen bespaard kunnen blijven. Dakdekkersbedrijf J.Brouwer kan u een vakkundig advies geven over welke schoorsteenkap voor u het beste is. Hieronder vind u een overzicht van de kappen die wij kunnen leveren en monteren:

Combimaster
Deze kap is geschikt voor een ventilatie kanaal en wordt verankert in het kanaal er kan geen regen doorheen en er kunnen geen vogels in het kanaal gaan nestelen.

Firemaster
Bij normaal gebruik van de openhaard kan een Firemaster classic schoorsteenkap uitermate geschikt zijn voor de aftrek van u schoorsteen

Rotorvent
Geschikt voor alle brandstoffen en alle ventilatiekanalen. De Rotorvent voorkomt de terugslag van wind in de schoorsteen, en bevordert de ventilatie in hoge maten.

Neem snel en vrijblijvend contact met ons op. Dan ontvangt u van ons een advies op maat.

Bel mij terug!

Spoedreparatie nodig? Laat uw gegevens achter en we bellen u z.s.m. terug.

Spoedreparatie nodig? Bekijk hieronder de telefoonnummers.