1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten van Dakdekkersbedrijf J. brouwer, gevestigd Henricuskade 181, 2497 NC, Den Haag. Door een opdracht te plaatsen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. 2. Diensten Dakdekkersbedrijf J. Brouwer d is gespecialiseerd in de aanleg, vervanging en reparatie van daken. Wij bieden onze diensten aan particulieren en bedrijven. 3. Offertes en Overeenkomsten Offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 30 dagen. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door beide partijen. 4. Prijzen en Betaling Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de werkzaamheden op te schorten. 5. Uitvoering van de Werkzaamheden Wij streven naar een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden volgens de afgesproken planning. Onvoorziene omstandigheden kunnen tot aanpassing van de planning leiden. 6. Aansprakelijkheid Dakdekkersbedrijf J. Brouwer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie van de opdrachtgever of door onvoorziene omstandigheden buiten onze controle. 7. Garanties Wij bieden een garantie op onze werkzaamheden van 5 jaar, mits de juiste onderhoudsinstructies zijn opgevolgd. 8. Klachten Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld. 9. Geschillen Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Dakdekkersbedrijf J. Brouwer is gevestigd. 10. Contactgegevens Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via Info@dak-brouwer.nl of telefonisch via (070) 260 0062.

24/7 bereikbaar bij spoed

Spoedreparatie nodig? Bekijk hieronder de telefoonnummers.